31.5K

设计艺术学院环境设计专业匡金飞同学就业协议书(1171055403120)遗失公告

2019年9月18日   点击人次:969


     我校设计艺术学院环境设计专业匡金飞同学就业协议书编号为:1171055403120 ,不慎遗失,已于2019年8月29日法制周报第02版刊登遗失声明,现予以公示,如有单位与个人有异议,请电话联系0731-88686649。特此公告。


                                                                                        湖南商学院就业指导中心

                                                                                        2019年9月18日