31.5K

法学与公共管理学院法学专业周华捷同学就业协议书(1181055402415)遗失公告

2019年7月2日   点击人次:1044

        我校法学与公共管理学院法学专业周华捷同学就业协议书编号为:1181055402415 ,不慎遗失,已于2019年6月26日长沙晚报第10版刊登遗失声明,现予以公示,如有单位与个人有异议,请电话联系0731-88686649。特此公告。


                                                                                                               湖南商学院就业指导中心

                                                                                                               2019年7月2日