31.5K

工商管理学院工商管理专业吕鹤同学就业协议书(1191055400787)遗失公告

2019年6月27日   点击人次:1081


我校工商管理学院工商管理专业吕鹤同学就业协议书编号为:1191055400787 ,不慎遗失,已于2019年6月25日法制周报第07版刊登遗失声明,现予以公示,如有单位与个人有异议,请电话联系0731-88686649。特此公告。


                                                                                                                 湖南商学院就业指导中心

                                                                                                                 2019年6月27日